De school voor de toekomst

Veel scholen en kindcentra hebben kleine lokalen en leerpleinen die maar weinig gebruikt worden. Gevolg is dat kinderen te weinig ruimte hebben zich te ontwikkelen. Meester Johan Hof laat zien hoe het anders kan; de klas is een leerplein en daar heb je ruimte voor nodig.