Ministers van Onderwijs bezoeken ROC Da Vinci College

Op woensdag 8 november bezochten de nieuwe ministers van het ministerie van OCW het ROC Da Vinci College op het Leerpark in Dordrecht. Het bezoek van minister Ingrid van Engelshoven en minister Arie Slob stond in het teken van het beleidsthema ‘sterk beroepsonderwijs’. Het hybride onderwijsconcept dat de opleidingstak Techniek & Media van het ROC Da Vinci College aanbiedt werd door docenten en studenten gedemonstreerd en toegelicht aan de bewindslieden.

Het bezoek van de ministers richtte zich onder meer op de overgangen tussen vmbo, mbo en hbo. Praktisch ingestelde studenten kunnen op het ROC Da Vinci College al tijdens de theoretische leerweg van het vmbo terecht. Deze ‘doorlopende leerlijn’ heeft in het techniekonderwijs van het ROC Da Vinci College al bewezen succesvol te zijn. Jongeren worden versneld opgeleid en zijn eerder beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

Lees verder onder de foto

De politici werden in de Duurzaamheidsfabriek rondgeleid langs een aantal techniekpleinen waarbinnen het onderwijs op het ROC Da Vinci College is georganiseerd. Deze onderwijspleinen, de plekken waar het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar ontmoeten, zijn uitgerust met moderne faciliteiten. Studenten gebruiken de apparatuur en machines tijdens hun studie bij het uitvoeren van opdrachten uit de beroepspraktijk. Het onderwijs is op deze manier georganiseerd zodat studenten leren werken aan producten, processen en systemen die zij in de dagelijkse praktijk ook tegenkomen.

Het bezoek eindigde met een demonstratie van studenten uit de proces- en metaal opleidingen in de recent in gebruik genomen Maakhal op het Leerpark. Dit is de plek waar studenten werken aan het realiseren van concrete opdrachten uit het bedrijfsleven. Na het maken van een groepsportret van alle betrokkenen, vertrok de delegatie.