Renovatie Philips van Horne voegt waarde toe

Philips van Horne heeft na de renovatie een frisse en nieuwe uitstraling gekregen. Het gebouw uit de jaren ’60 is voor veel oud-leerlingen die nu ouders van huidige leerlingen zijn volstrekt onherkenbaar geworden. De architect heeft het gebouw tot de oorspronkelijke essentie teruggebracht waarna in samenwerking tussen opdrachtgever, architect en aannemer een geslaagde ingreep is gepleegd.

Jan Mueters is locatiedirecteur van deze mavohavo school die onder LVO valt: “Vroeger kende Weert drie grote scholengemeenschappen, maar na een grote herschikking zijn wij de mavo-havo locatie geworden voor 1.600 leerlingen. Dit gebouw stamt uit 1968 en was op alle gebieden verouderd en zeker onderwijskundig. Toch zijn onze prestaties altijd goed geweest. In al die jaren is er een vleugel aangebouwd en gewoon onderhoud uitgevoerd, maar verder niets. Het was met de donkere aula en dichte lokalen functioneel verouderd en niet meer van deze tijd. De renovatie is echt goed geslaagd en ik merk dat er een bepaalde energie is ontstaan; een soort wow effect.”

Lees verder onder de foto

VERANDEREN
Jan verder: “Onderwijskundig zijn we een traditionele school, maar je merkt dat de leerlingen een ander soort onderwijs verwachten. De renovatie biedt de mogelijkheid om te veranderen. We zijn al bezig met vakken als mechatronica, technologie en mediavormgeving om meer maatwerk te bieden. Vanaf augustus 2018 gaan we in de onderbouw meer gepersonaliseerd onderwijs inrichten, waarbij de leerling meer ruimte krijgt om eigen keuzen te maken. Dat betekent dat de docent meer coach en begeleider wordt. Nu is dat hier nog shocking, maar ik zie dat sommige collega’s groeien. Een diploma halen is feitelijk makkelijk en hangt van tijd, inspanning en een zeker talent af. Het diploma krijg je, als het ware, gratis bij de fietsenstalling als je goed je best doet. Maar dingen die niet getoetst worden vormen je tot een volwaardige burger. Leren buiten de muren blijft langer hangen dan de leerstof. Stichting regio Weert Bedrijfsleven telt vijftig bedrijven die het onderwijs willen ondersteunen. Dat kan een gastles zijn, meedenken over het curriculum of een opgave rond transport en logistiek. Ik vind goede doorgaande leerlijnen met vervolgonderwijs belangrijk en wil weten wat mbo’s en hbo’s vragen.”

Lees verder onder de foto

SPANNING
Peter Scholl is architect van Frencken Scholl Architecten. Gordon van Pol heeft als projectleider van Maasveste Berben Bouw het proces begeleid. Peter: “Als je nu rond loopt kun je je niet voorstellen hoe het er vroeger uitzag. Het begon in april 2014 met een vraag om een nieuwe voordeur, waarbij de kleuren ook anders moesten en de installaties verouderd waren. Men snapte dat er een spanning in het oude gebouw zat, maar wist niet hoe te handelen. Er was een laag plafond, valkuilen in de aula en een gedateerd afwerkingsniveau. De school had de herkenbare fout gemaakt door tussentijds te willen opleuken met kleuren waarvan je zenuwachtig werd als je door de aula liep. Aan de buitenkant waren er rondom overkapte fietsenstallingen, schuttingen en camera’s om toezicht te houden. Het gebouw was dicht gesneeuwd met toevoegingen, waardoor het een in zichzelf gekeerd karakter had met een slecht overzicht en een onduidelijke hoofd-entree die niet geprononceerd was. Door onze ingreep hebben we tegelijkertijd de structuur, de sfeer en het onderwijskundig klimaat verbeterd. Het parkeren is beter geregeld, de verkeersstromen binnen en buiten het gebouw zijn gescheiden en als je binnenkomt, is de aula de grote structuurmaker, waardoor je ineens alles snapt. We hebben het dak opgetild waardoor er meer licht en lucht naar binnen kan komen en de ruimte veel aan kwaliteit wint. De trappenhuizen zijn transparanter gemaakt en door slimme ingrepen in het technisch onderhoud zijn ook de sfeer en uitstraling in het hele gebouw verbeterd. Daarbij zijn leerlingen op onderdelen betrokken, bijvoorbeeld in het meedenken over de sfeer, de keuze van de stoelen of de kleurenschema’s. Het is nu een klasse B-school en dat is voor een renovatie goed.”

GOEDE SAMENWERKING
Peter verder: “Omdat je bij renovatie nooit precies weet wat je tegenkomt is het lastig om vooraf een sluitend bestek te schrijven. Daarom hebben we het als een VO+ in de markt gezet.” Gordon knikt: “Juist bij een renovatie kun je je onderhoudsbeheer upgraden. Dit was een project dat tijdens de uitvoering werd ingevuld. Hoe verbeter je bijvoorbeeld het binnenklimaat in een bestaand gebouw en zorg je dat het goed ventileert? We hebben twee proefopstellingen gemaakt, om alles rond inrichting, klimaat en verlichting uit te testen. In dit gebouw waren lukraak kabelgoten en opbouwleidingen gelegd. Samen hebben we gekeken hoe we dat beter en mooier konden oplossen. De architect gaf vaak aan wat de sfeer moest zijn. Was het te duur, dan kwamen wij met alternatieven, waardoor het wel in het budget paste.” Jan ten slotte: “We hebben glaswanden langs de lokalen geplaatst waardoor je naar binnen kunt kijken en op enkele plekken hebben we open leergebieden gemaakt. Je ziet nu al dat die populair worden. De structuur van het gebouw leent zich ervoor om ander onderwijs te geven. De geslaagde renovatie heeft dat prachtig blootgelegd. De rust en condities om lekker te kunnen werken zijn er nu.”

Lees dit artikel hieronder in de online editie van Schooldomein