Meidenvenijn is niet fijn!

De korte film ONDERHUIDS gaat over het venijn tussen meisjes. Meidenvenijn is het onderhuidse, geniepige (pest)gedrag onder meisjes. Waar jongens in het algemeen op een directe en fysieke manier pesten, verwerven meisjes het pestgedrag in hun sociale relaties, door te roddelen, door buitensluiten, isoleren, negeren en afwijzen. Steeds meer scholen beseffen dat het fenomeen meidenvenijn een specifiekere pestaanpak behoeft. De anti-pestmethode ‘Meidenvenijn is niet fijn!’ pakt dit pestgedrag onder meisjes aan. Hier vind je meer informatie over de anti-pestmethode ‘Meidenvenijn is niet fijn!’. ONDERHUIDS is te volgen op Cinecrowd en via Facebook.