Onderzoek naar relatie tevredenheid docent en kwaliteit werkomgeving

Zijn veel schoolgebouwen ingericht naar de wensen van de leerlingen en niet naar de wensen van de docenten? Dat is de vraag die drie groepen studenten zich stellen bij hun onderzoek naar de relatie tussen de docent en de werk- en leeromgeving.

De komende maanden werkt ICSadviseurs samen met studenten van de Vrije Universiteit (VU), richting Bestuur en Organisatie en het Center For People and Building (CfPB) uit Delft aan het onderzoek. De aanname is dat de wensen van leerlingen zwaarder wegen dan die van docenten bij de ontwikkeling van veel schoolgebouwen, wordt mogelijk ondersteund door het onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2016 waarin de schoolgebouwen slechter worden beoordeeld door docenten dan door andere gebruikers.

Het nieuwe werken
Met dit gezamenlijke project willen de drie opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de tevredenheid van docenten met betrekking tot het schoolgebouw als leer- en werkomgeving. Een belangrijke vraag waarmee de studenten aan de gang gaan is: is er een verband tussen de tevredenheid over de leer- en werkomgeving en de werkdruk die in toenemende mate ervaren wordt?

De drie groepen studenten doen respectievelijk onderzoek naar de ervaring van leerkrachten met hun veranderende werkomgeving, naar de mate van personaliseren van de werkplek in het voortgezet onderwijs — waarbij ook leerpunten uit het nieuwe werken in de zakelijke sector worden betrokken — en ten slotte naar de relatie tussen het gebruik van nieuwe technologieën en de beleving van de werkplek.

Gebouw als onderdeel van de leeromgeving
Een belangrijke eis aan het onderzoek dat er sprake is van een gedegen theoretisch onderzoek, een wetenschappelijke benadering gekoppeld aan empirisch onderzoek. Te denken valt aan het onderzoeken van een aantal recente programma’s van eisen, aan het mee-ervaren van werkbijeenkomsten met gebruikers en aan het bevragen van docenten in een aantal typen scholen. Daarbij wordt het gebouw nadrukkelijk als een onderdeel van de leeromgeving gezien, die mede de beleving ervan bepaalt.

Medio mei zijn de studenten klaar met hun onderzoek en zullen zij met wetenschappelijk onderbouwde observaties en adviezen komen. Als opdrachtgevers fungeren Sibo Arbeek en Ieke Koning namens ICSadviseurs, directeur Wim Pullen namens het CfPB en dr. Sytze Kingma namens de VU.

Meer informatie: Sibo Arbeek, 06 22267795 of sibo.arbeek@icsadviseurs.nl.