Is uw school klaar voor 2020?

Het gaat iets langzamer dan verwacht, maar BENG komt er in 2020 toch echt aan. Ook nu al zien we genoeg nieuwe scholen die al voorbereid zijn om energieneutraal te worden. Gemeenten zien juist bij scholen de kans om te laten zien hoe het moet en kan. Ze zijn ook vaker bereid om daar wat extra geld voor vrij te maken. Een mooie kans in deze tijd van krappe budgetten versus hoge aanneemsommen.

Een schoolbestuur verwoordde dit anderhalf jaar geleden al zo:
“Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor onze school. Goed presteren op energie is hierbij essentieel. De huidige regelgeving stelt eisen aan de energieprestatie van elk bouwwerk, maar onze ambitie ligt duidelijk hoger. Kijkend naar de nabije toekomst vragen wij onszelf af: Waarom zouden we BENG laten wachten tot 2020, als het nu al beter kan?”

Aantoonbaar goed presteren
In de afgelopen periode voerden DGMR-adviseurs voor meerdere scholen praktische haalbaarheidsstudies uit. Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moeten scholen drie BENG-stappen kunnen zetten op: energiebehoefte, primair energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie. Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Belangrijk daarbij is om dit hand in hand te laten gaan met het binnenklimaat. Ventilatie, daglicht en geluidsisolatie zijn belangrijke parameters voor een prettig en gezond binnenklimaat waar kinderen ook aantoonbaar goed presteren.

Slimme keuzes
BENG vraagt meer maatregelen dan bij de huidige nieuwbouweisen en dat betekent vooraf dus een extra investering. Door samen met het ontwerpteam slimme keuzes te maken, kunnen schoolbesturen de investering beperken. Daarbij is vanwege de levensduur juist het investeren in de gebouwschil te prefereren boven de installaties. Tegelijk zien we dat door de energiewinst de energierekening een heel stuk lager wordt. Naast die lagere rekening creëert de school met een aantoonbaar goed binnenklimaat een betere uitgangspositie voor straks én een duurzame en aantrekkelijke school voor zowel ouders als leerlingen.

Meer weten? Neem contact op met Gertjan Verbaan, senior adviseur Onderwijs bij DGMR, 088-3467500, vb@dgmr.nl.