Inwoners Asperen hebben een vernieuwd dorpshuis

Het “oude dorpshuis” was prima onderhouden, maar sterk naar binnen gericht met een verouderde inrichting. Uiteraard leidde dat in de loop van de jaren tot een afnemende exploitatie. Het gebouw was simpelweg niet uitnodigend genoeg; terwijl Asperen wel behoefte heeft aan een bruisend dorpshart. Om die reden besloten bestuur en gemeente samen op te trekken in het vitaliseren van het bestaande gebouw, dat vooral een open en uitnodigende uitstraling moest krijgen.

Lees verder onder de foto

Afgelopen weekend was het dan zo ver en kon Dorpshuis Asperen na een grondige renovatie en uitbreiding de deuren weer openen. Het dorpshuis is met de ingreep functioneel sterk verbeterd, heeft een aansprekend interieur gekregen en is voorzien van een nieuwe entree met een overdekt terras, waar het heerlijk toeven is en de Nespresso-koffie van een bijzondere kwaliteit is. De renovatie van het dorpshuis is een van de projecten die onderdeel uit maakt van de woonservicezone Asperen. De ambitie voor een hoogwaardig niveau van centraal gelegen voorzieningen in alle kernen van de gemeente is eerder omschreven in het Manifest van Lingewaal. Met de heropening van het dorpshuis is de woonservicezone van Asperen voor een groot deel klaar.

Lees verder onder de foto

ICSadviseurs heeft een rol gehad in de initiatieffase en het Programma van Eisen met een vlekkenplan opgesteld. Vervolgens hebben we de coördinatie van het ontwerptraject en de aanbesteding verzorgd. Na het contracteren van de aannemer heeft het dorpshuis vanuit eigen kennis en kunde aanwezig in het bestuur zelf de uitvoering begeleid naar de oplevering. Met een ludieke actie vanuit het dorpshuis wordt ook het losse interieur aangepakt, door middel van hergebruik van het bestaande meubilair met aanpassing naar de nieuwe uitstraling. ICSadviseurs heeft een bijdrage aan de inrichting geleverd door 2 stoelen te ‘adopteren’.