Inspirerende leeromgevingen door inspanning en ontspanning

Genoeg bewegen en voldoende frisse lucht is in het onderwijs nog steeds niet vanzelfsprekend. De onderwijswereld loopt verre van voorop als het gaat om gezondheid. Alie Kok van Draaijer en Herma Kerssies van BDG Architecten benadrukken dat de integratie van bewegend leren zowel de gezondheid als de leerprestaties bevordert.

Je kunt pas optimaal presteren als je omgeving is afgestemd op je werkzaamheden. Dit bereik je als je weet hoe de gebruikers de ruimte willen benutten. Door activiteit-gericht te ontwerpen wordt er een goede balans geboden tussen rust, ruis en rumoer. De school moet gezien worden als één geheel voor beleving, educatie en beweging. Daardoor sluit een onderwijsomgeving beter aan op de variëteit aan activiteiten die scholen tegenwoordig bieden. Door bewegend leren te integreren in het onderwijsgebouw wordt voldoende bewegen actief gestimuleerd. Het inzetten van kennis vanuit de omgevingspsychologie en evidence based design dragen bij aan het maken van onderbouwde keuzes bij het ontwerpen van deze gezonde gebouwen. Doel is om te zorgen dat leerlingen en medewerkers zich prettig voelen in een onderwijsgebouw en zo het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Lees het artikel uit Schooldomein 2:

 
Meer lezen