Inspiratiebijeenkomst ‘vernieuwend onderwijs: van visie naar praktijk’

Inspiratiebijeenkomst voor schoolbesturen, schoolleiding en onderwijsambtenaren – woensdag 2 oktober 2019

Hoe ontwikkelt u een visie op vernieuwing in het onderwijs? En nog belangrijker, hoe zorgt u ervoor dat deze visie wordt gedragen en een beweging inzet om de visie daadwerkelijk in de praktijk te brengen? Twee inspirerende en ervaren sprekers vertellen u hier graag over. Deelname is gratis.

SPILCENTRUM DE SPAAIHOEVE

SPILcentrum De Spaaihoeve is met HEVO’s unieke formule Risicodragend Projectmanagement gerealiseerd. Uiteraard krijgt u de mogelijkheid om de nieuwe huisvesting van De Spaaihoeve tijdens een rondleiding te bezichtigen. Het inhoudelijke programma wordt afgesloten met een borrel waarbij u de gelegenheid heeft om op informele wijze kennis en ervaringen uit te wisselen.

PROGRAMMA

14.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

14.25 uur
Welkomstwoord

14.30 uur
Agora, de vernieuwingsschool
Sjef Drummen spreekt over een nieuw type onderwijs waar leerlingen, van vmbo tot en met gymnasium, volledig op maat leren mét diplomagarantie. Een radicaal andere manier van onderwijs om kinderen over de wereld om hen heen te laten leren.

15.00 uur
Van visie tot ingebruikname SPILcentrum De Spaaihoeve
Lenny Voets geeft op interactieve wijze een toelichting op de totstandkoming van haar visie en hoe deze is vertaald naar de gewenste huisvesting.

16.00 uur
Rondleiding door SPILcentrum De Spaaihoeve

16.30 uur
Afsluiting

16.40 uur
Netwerkborrel

ALGEMENE INFORMATIE

Datum en locatie
Woensdag 2 oktober 2019, SPILcentrum
De Spaaihoeve, Heraultlaan 4, 5627 NP Eindhoven

Aanmelden
Op www.hevo.nl/vernieuwendonderwijs kunt u zich
aanmelden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Gloudemans, +31 (0)73 6 409 564, ilona.gloudemans@hevo.nl. Download de uitnodiging hier.