Inschrijving geopend voor benchmarks in primair en voortgezet onderwijs

Wat is de optimale omvang van uw overhead? Hoe vindt u een adequate balans tussen middelen beschikbaar houden voor het onderwijsproces en het goed aansturen en ondersteunen van dit onderwijsproces? Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of waarin u juist zou moeten investeren? En vervolgens: hoe doet u dat? Benchmarken is een effectief middel om deze vragen te beantwoorden.

1. Benchmarks in primair en voortgezet onderwijs
Sinds 2003 voert Berenschot benchmarkonderzoek uit naar de overhead in het voortgezet onderwijs en sinds 2007 in het primair onderwijs. De gedegen aanpak en bruikbare statistieken van de benchmark zijn inmiddels een begrip in de Nederlandse onderwijssector. Bovendien zijn we er trots op in beide sectoren te beschikken over de grootste database met gegevens over overheadformatie en kosten. Na het succes van de afgelopen jaren bieden wij u opnieuw de gelegenheid deel te nemen en uw overhead te vergelijken met die van andere organisaties.

2. Door innovaties is de benchmark nog beter geworden
Vanaf dit jaar is het mogelijk om de gegevens uit RAET (Visma), AFAS en HR2day rechtstreeks over te nemen. Door toepassing van robotica hoeft u de toedeling slechts te controleren en aanvullen, wat ervoor zorgt dat meedoen minder tijd vergt. Daarnaast worden de uitkomsten dit jaar online gepresenteerd waardoor u het in een web-, tablet- of telefoonomgeving kunt raadplegen. En last but not least krijgt u vanaf dit jaar toegang tot de database en kunt u zelf kiezen met welk type instellingen u vergeleken wilt worden.

3. Wat levert deelname u op?
De benchmark geeft een helder en duidelijk beeld van de overheadomvang van uw instelling: formatie en kosten, zowel bovenschools als ook op schoolniveau, kosten voor formatie in eigen dienst alsook het werk dat door (of voor) derden wordt verricht. Daarnaast maken wij inzichtelijk waarom sommige instellingen kunnen volstaan met een relatief kleine overhead en doen we aanbevelingen voor het optimaal inrichten van de overhead van uw instelling. De objectieve vergelijkingsgegevens en eenduidige definities bieden u tevens houvast voor het voeren van een zinvolle (interne) discussie over de toegevoegde waarde van overhead.

U kunt zich nu inschrijven met deze link!