ICS Ruimteregie Holding BV neemt BOA Advies over

ICS Ruimteregie BV heeft BOA Advies per 16 september 2016 overgenomen. Hiermee wordt BOA Advies naast ICSadviseurs, ICSInterim en ICS Worksitemanagement (WSM) één van de activiteiten van ICS Ruimteregie. ICS Ruimteregie versterkt hiermee haar positie als adviseurs van maatschappelijk vastgoed.

Met de overname is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan om binnen de holding een sterk tactisch-operationeel profiel te ontwikkelen met eigen mensen, naast het sterke merk ICSadviseurs. Tegelijkertijd zocht DGA Maarten Boelsma van BOA Advies een aansprekende partner om daarmee de kwaliteit en continuïteit van het eigen bedrijf te borgen. ICSadviseurs — en daarboven de holding ICS Ruimteregie BV — passen volledig bij het gevoel en de ambities van BOA Advies. BOA Advies is een sterk merk met een goed netwerk en een mooie opdrachtenportefeuille in de regio Amsterdam. De beide directeuren van BOA Advies, Maarten Boelsma en René van der Willigen, blijven volop actief in de onderneming. Zij zijn en blijven het gezicht van BOA Advies en het primaire aanspreekpunt voor alle klanten en relaties.

Profilering
Waar ICSadviseurs zich vooral richt op de strategische en tactische advisering rond organisatie en huisvesting van maatschappelijk vastgoed, is BOA Advies meer een tactisch-operationeel adviesbureau binnen hetzelfde werkveld. BOA Advies wil haar technische expertise met betrekking tot de huisvesting van maatschappelijk vastgoed nog verder uitbreiden en scherper profileren. Dit geldt onder andere voor de thema’s duurzaamheid, binnenmilieu, bouwkosten en technisch beheer. Het adviseursteam wordt hiertoe versterkt en uitgebreid. In de komende maanden krijgt het businessplan van de vernieuwde organisatie verder gestalte.

Mooie combinatie
Door deze overname wordt de positie van BOA Advies als een betrokken en gedreven technisch adviesbureau op het gebied van onderwijshuisvesting verstevigd en kan het bedrijf beter inspelen op de huidige marktontwikkelingen. De activiteiten van ICS WSM en BOA Advies worden op termijn samengevoegd. Niet alleen voor beide bedrijven een prachtige kans maar ook voor de opdrachtgevers een mooie combinatie waarmee ze op een nog breder vlak geadviseerd en gefaciliteerd kunnen worden.

Beide partijen zijn zeer verheugd over de nieuwe fase die BOA Advies als onderdeel van de holding ICS Ruimteregie BV in gaat. Aan het begin van het nieuwe jaar presenteren zij hun plannen voor de toekomst.

Op de foto: Maarten Boelsma van BOA Advies en het partnerteam van ICSadviseurs. Van links naar rechts: Jan Remijnse, Teun van Wijk, Sibo Arbeek, Hans Voorberg, Hidde Benedictus, Maarten Boelsma, Rop Krist en Alfred Bakker.