Scholen diervriendelijk renoveren

In Nederland is een grote renovatieslag aan de gang om gebouwen energiezuinig te maken, waaronder scholen. Dit vormt een bedreiging voor een aantal diersoorten, waaronder de Huismus, de Gierzwaluw en diverse vleermuissoorten. Deze soorten worden bedreigd in hun bestaan en zijn daarom bij de wet beschermd. Om een duurzaam voortbestaan voor deze soorten te kunnen garanderen is het verstandig om bij ingrepen in de bebouwde omgeving op tijd naar beschermde soorten te kijken.

Directeur Peter Roest van Alpha Consultancy schetst de context: “Vooral bij renovatie is integrale dienstverlening belangrijk. Op het gebied van duurzaamheid en energetica werken we als (e-)renovatie- en onderhoudsadviseurs met Ecogroen samen, wanneer de energetische mogelijkheden van een gebouw in beeld worden gebracht evenals de flora en fauna. Adriaan de Gelder van Ecogroen vult aan: “Een aantal diersoorten is volgens de wet beschermd wat de opdrachtgever verplicht om bij een renovatie een onderzoek door een bedrijf als Ecogroen te laten uitvoeren. Naast wettelijke verplichtingen voor beschermde soorten heeft de opdrachtgever een morele plicht voor niet-beschermde soorten. Overigens zijn gebouwen vanaf de jaren twintig tot zeventig geschikter voor de beschermde soorten dan recente bebouwing. Gebouwen zijn nu energetisch beter, maar ook minder open en daardoor minder geschikt voor dieren. Daar kun je op inspelen.”

Peter: “De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk, maar de aannemer kan dat ook zijn, als dat wordt afgesproken. Des te eerder het onderzoek wordt uitgevoerd, hoe makkelijker het is om integraal maatregelen te treffen en kosten te besparen. Bij grotere projecten kun je bovendien veel beter anticiperen en daarmee de planning halen. Daarom is het van belang om Ecogroen er snel bij te betrekken.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein, vanaf 4 oktober op deze website.