Hoe sterk zijn de kosten gestegen voor nieuwbouw van een schoolgebouw?

De oorlog in Oekraïne, de naweeën van de COVID-pandemie, stijgende energieprijzen en  leveringsproblemen van diverse materialen zorgen voor een uitzonderlijke marktsituatie.

“Over de gehele linie zijn fikse prijsstijgingen van zo’n 10% tot 12% zichtbaar”.

Nieuwbouwkostenconfigurator
Met de online tool van HEVO kunt u inzichtelijk maken wat een nieuw schoolgebouw (PO, VO of (V)SO) kost. Jaarlijks wordt de kostenconfigurator uitgebracht, maar nu een eenmalige halfjaarlijkse update gezien de uitzonderlijke marktsituatie.

In de tool is het mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen als Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken zoals ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook is inzichtelijk gemaakt wat de stap van bijna energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) kost.

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

De tool is via deze link te downloaden.