Eerste CO2-neutrale onderneming in vloerenindustrie

Interface, wereldwijde vloerenfabrikant en koploper op het gebied van duurzaamheid, is onafhankelijk gecertificeerd als CO2-neutrale onderneming op basis van de PAS 2060-norm. Dit is de internationaal erkende norm voor CO2-neutraliteit die door het British Standards Institution (BSI) is opgesteld. Interface is van plan een jaarlijkse toetsing en hercertificering uit te voeren om zijn status te behouden.

Om de CO2-neutraliteit te realiseren, heeft Interface de fabrieken, producten en toeleveringsketen getransformeerd. Onder meer door gebruik te maken van nieuwe innovatieve grondstoffen die CO2vasthouden, om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. CO2-emissies die Interface nog niet kan elimineren, worden geneutraliseerd met geverifieerde emissie-compensatie-credits. Uiteindelijk is het bedrijf van plan om niet meer dergelijke CO2-compensaties nodig te hebben om haar impact te balanceren.

Laurel Hurd, CEO van Interface: “Nu is alles wat we doen, elk aspect van onze bedrijfsvoering CO2-neutraal. We hebben ontzettend hard gewerkt om onze CO2-uitstoot radicaal te verminderen, waarbij we putten uit onze cultuur van innovatie en design. Het resultaat is dat Interface, voor zover we weten, de laagste CO2-voetafdruk tapijttegels cradle-to-gate op de markt heeft. Dit is voorafgaand aan het neutraliseren van de resterende CO2-impact waardoor al onze producten over hun volledige levenscyclus CO2-neutraal zijn. We blijven gecommitteerd om onze CO2-uitstoot verder te reduceren, en wat overblijft aan emissies te neutraliseren, totdat dit niet meer nodig is.”

De volgende stap
Om tegen 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn, zoals Interface beoogt, moet het bedrijf meer CO2-opslag realiseren dan er wordt uitgestoten, zonder het gebruik van compensaties. Op weg daarnaartoe gaat Interface verder met het transformeren van de eigen activiteiten en materialen en werkt ze samen met leveranciers om de CO2-voetafdruk van de grondstoffen (Scope 3 emissies) verder terug te dringen. Hurd: “Als Interface het kan, kan elk bedrijf het. We nodigen anderen uit om zich bij ons aan te sluiten terwijl we werken aan het leveren van een bijdrage aan het omkeren van de opwarming van de aarde en om het bedrijf zodanig te runnen waardoor een klimaat behouden blijft dat geschikt is om in te leven.”