Goede schoolgebouwen zijn essentieel voor kwalitatief onderwijs

HEVO werkt nauw samen met scholen, schoolbesturen en gemeenten en fungeert als kennispartner en adviseur bij het ontwikkelen van toekomstgerichte visies met betrekking tot schoolgebouwen. Thema’s zoals duurzaamheid, flexibiliteit en financiën worden in een vroeg stadium opgepakt om vernieuwingen in onderwijshuisvesting te realiseren. Samen gaan we de uitdaging aan om huisvesting te creëren die optimaal en flexibel is in gebruik en duurzaam kan worden geëxploiteerd. Belangrijker nog, we streven naar een gezonde omgeving waarin leerlingen en medewerkers beter presteren en die bijdraagt aan het geluk en welzijn van zowel huidige als toekomstige generaties. De kennis die we hierbij opdoen delen we graag via tools, whitepapers en kennisbijeenkomsten.

De adviseurs van HEVO zijn gespecialiseerd in het opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP). Een IHP biedt gedetailleerd inzicht in de huidige staat van de huisvesting van scholen en is gericht op vastgoedstrategieën voor de toekomst, inclusief mogelijke combinaties met andere voorzieningen en de financiële aspecten. Een goed IHP is samen bedacht, en wordt ook steeds meer samen gefinancierd. De gemeente neemt daarbij vanuit de zorgplicht het grootste deel van de kosten voor haar rekening, maar schoolbesturen betalen ook steeds vaker een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld wanneer er wordt gekozen voor energieneutrale gebouwen.

In onze IHP aanpak werken wij, in een proces gericht op draagvlak en samenwerking, doelgericht naar het eindproduct, aan de hand van bewezen (data gedreven) instrumenten die leiden tot inzicht. Voorbeelden hiervan zijn onze quickscan methodiek voor de brede beoordeling van schoolgebouwen, het CO2-MPAS om inzicht te krijgen in de CO2-reductie (behalen van klimaatdoelstellingen) en digitale dashboards om op verschillende manieren, interactief, inzicht te krijgen in de gebouwportefeuille.

Stel uw vraag via info@hevo.nl of bel 073 – 6 409 409.