Gebouwen voor kinderen

Veel kinderen brengen steeds meer uren per dag en per jaar door in een gebouw waar zij én educatie krijgen én hun brede ontwikkeling kunnen ontplooien én elkaar kunnen ontmoeten én lunchen én (buiten)spelen. Zo’n multifunctioneel gebruik stelt kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan een gebouw.

Er zijn meerdere partners betrokken bij de realisatie van een dergelijk breed aanbod. Verbouw of nieuwbouw van een traditioneel schoolgebouw biedt de kans om samen met de partners een visie te ontwikkelen op hoe kinderen leren in de breedste zin van het woord. Daarna kunnen de partners gezamenlijk een ruimtelijk programma van eisen samenstellen waarin zij keuzes maken over het aantal m2’s dat zij gaan bouwen en de manier waarop die m2’s gepositioneerd zijn in het gebouw, ten opzichte van elkaar en de maat en de functies van de ruimten. De vraag is ook of en welke m2’s van wie zijn en of en welke m2’s ‘dubbelgebruikt’ gaan worden. Mijn en dijn en ons is bepalend voor de inrichting en de afspraken die nodig zijn voor het gebruik. Vaak is er bij de ontwikkeling van een gebouw te weinig aandacht voor de exploitatie van een dergelijk gebouw: wie betaalt wat?

In de werkwijze van Amper&Sand in Fase NUL volgt de vorm de inhoud en maken de partners gezamenlijk keuzes om te komen tot een gebouw voor kinderen dat past bij hun visie, hun ambitie om tot een duurzame samenwerking te komen en het beschikbare budget.