Energielabel voor schoolgebouwen verplicht?

Om een impuls te geven aan de uitvoering van het Energieakkoord, wordt de afgifte van een energielabel bij mutatiemomenten (verkoop of verhuur van een pand) door de Rijksoverheid gecontroleerd. Tevens wordt er nu ook gesanctioneerd, door middel van soms forse geldboetes, bij het ontbreken ervan.

Hoe zit het met de verplichting voor schoolgebouwen en welke kansen biedt het energielabel?

De verplichting wordt voor schoolorganisaties relevant zodra er een pand gekocht of gehuurd gaat worden. Of als er een deel van het onderwijsgebouw wordt onderverhuurd. Bij veranderende schoolorganisaties is dit momenteel aan de orde van de dag.

Los van het verplichte karakter, biedt het Energielabel interessante info. De hoogte van het label (A = zeer energiezuinig, G = zeer energie-onzuinig) geeft een indicatie van de energiezuinigheid van het gebouw. Met oog op de exploitatielasten, een relevant gegeven bij afweging voor huisvestingsvraagstukken. Daarnaast is het mogelijk met wat aanvullend onderzoek, energetische verbeteringsmaatregelen in kaart te brengen, inclusief besparingen, investeringsindicaties en terugverdientijden. Door deze gegevens te integreren in de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP of MOP) ontstaat inzicht in ogenschijnlijk vaak hoge investeringen, die echter vaak in relatieve korte termijn terugverdiend worden. De te behalen energiebesparingen zijn dusdanig groot dat de exploitatielasten op de langere termijn flink gedrukt kunnen worden.

Voor meer informatie of ondersteuning bij afwegingstrajecten, neem contact op via www.alphaconsultancy.nl/contact