Een scholencampus als educatief landschap

Op de Campus Eemsdelta in Appingedam worden HAVO, VWO, (V)MBO, praktijkonderwijs en een sportcluster samengevoegd in één voorziening, bestaande uit meerdere gebouwen van in totaal 16.600m2. De gebouwen vormen samen met de omringende buitenruimte van 3,5 hectare een integraal leerlandschap, dat aansluit op de onderwijsbehoeften van alle scholen en zorgt voor vanzelfsprekende interactie met de omgeving. Het nieuwe Eemsdeltacollege biedt ruimte aan 1500 leerlingen, wordt energieleverend, 100% circulair en aardbevingsbestendig.

Lees verder onder de afbeelding

Het ontwerp is van de hand van De Unie Architecten en Felixx Landscape Architects & Planners. Zij hebben, samen met Technion Adviseurs en Alverink van Schieveen Ingenieursbureau de aanbesteding gewonnen.

Campus
De organisatie van de campus is geïnspireerd op de historische wierdes in het Groningse landschap. Deze kleine kunstmatige heuvels bieden bescherming bij hoog water. De randen worden bewoond, de gebouwen zijn georiënteerd rondom een centrale droge plek. Het Eemsdeltacollege neemt de radiale opzet van deze Groninger wierdedorpen over. Elke school krijgt een eigen ‘huis’, met een individuele organisatie, identiteit, en uitstraling. Naast de drie verschillende middelbare scholen herbergt de campus ook een groot aantal regionale sport- en culturele functies: deze zijn zo geclusterd en ruimtelijk georganiseerd dat zowel de scholen als de omgeving er onafhankelijk van elkaar gebruik van kunnen maken. Alle gebouwen staan rondom een centraal hart, dat fungeert als spelverdeler, hoofdentree en ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Het omliggende landschap loopt tussen de gebouwen door, en maakt van het Eemdeltacollege een transparant en uitnodigend complex.

Lees verder onder de afbeelding

Educatief Landschap
Het centrale hart is een overdekte ruimte tussen de verschillende gebouwen. Op de begane grond is het een dynamisch schoolplein dat aansluit op de entrees en publieke functies van de afzonderlijke scholen. Op het dak ontstaat een stiltetuin als les- en studieruimte. De patio verbindt beide niveaus. Het hart is de plek waar studenten uit de verschillende scholen elkaar ontmoeten. Het omliggende landschap is georganiseerd in verschillende kamers, die ontstaan door bestaande condities om te zetten in verschillende studieruimtes: een kweektuin, leerplein, sportstrand, expositiepark en een klein wetenschapsbos. Ze dagen uit tot actief gebruik, maar bieden ook ruimte voor rust en reflectie. In de kamers worden sculpturale objecten geplaatst, die specifiek gebruik stimuleren: een kas in de kweektuin, een werkschuur en ‘het huis van de toekomst’ op het leerplein, een tribune, klimmuur, sport- en spelelementen bij het strand, test- en meettoestellen in het bos. Deze en vele andere objecten zijn gekoppeld aan specifieke lessen of studies. Het Eemsdeltacollege als geheel wordt ontsloten via het gedeelde entreeplein, dat aansluit op het centrale hart. Elke school heeft daarnaast een individuele toegang via het padennetwerk door de landschapskamers. Daardoor wordt het leerlandschap geïntegreerd met de dagelijkse routes en handelingen van de leerlingen en docenten.

Lees verder onder de afbeelding

De meerlaagse opzet van de campus structureert het participatief proces met alle betrokken gebruikers: de gemeente, de verschillende scholen en afzonderlijke vakgebieden. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt. De start van de bouw is gepland medio 2020, de oplevering van het hele complex eind 2021.