Een aantrekkelijke werkomgeving werkt beter!

Natuurlijk gaat het bij de inrichting van schoolgebouwen om goede leer- en werkplekken voor de leerlingen en studenten. Maar de afgelopen jaren krijgt de professionele werkomgeving van de leerkracht steeds meer aandacht. En dat is terecht!