Dringend een nieuw schoolgebouw nodig?

In zes weken een nieuw schoolgebouw

Brand of waterschade, een renovatie of een snelle toename van het aantal leerlingen? In dit soort situaties heeft u onmiddellijk ruimte nodig. Voor de door brand getroffen basisschool Godfried Bomans bouwde BUKO Huisvesting in rap tempo een compleet nieuwe school.

Tijdens de zomervakantie ging basisschool Godfried Bomans in vlammen op. Er waren nog maar drie weken te gaan tot het einde van de zomervakantie. Hoe kan er zo snel voor de dertien groepen een nieuw tijdelijk onderkomen worden gevonden? Gezien de veelheid aan (veiligheids)eisen waar een basisschoolgebouw aan moet voldoen, zijn de opties beperkt. BUKO Huisvesting kon volledig aan de uitvraag voldoen en kreeg de opdracht voor de bouw van de nieuwe school.

Het plaatsen van het gebouw inclusief het leidingwerk, de installaties maar ook de vloerbedekking en het systeemplafond vraagt om een doordachte aanpak. Dankzij een strakke planning en afstemming met alle betrokken partijen is de deadline gehaald.

Het gebouw sluit goed aan bij de onderwijsvisie van de school, die draait om openheid en samenwerking. Vanuit de klaslokalen is dankzij het plaatsen van kozijnen tussen de gang en de lokalen overal goed zicht op de leerpleinen. De pleinen met een hoogte tot wel vier meter en een goede akoestiek vormen een fijne plek waar kinderen in groepjes kunnen werken en spelen.

Voor meer informatie zie: huisvesting.buko.nl/semipermanente-school.