DE BESTE PREVENTIE VAN AGRESSIE & GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IS EEN GOED GEORGANISEERDE NAZORG NA INCIDENTEN!

Elk ernstig incident dat u in uw organisatie voorkomt, is winst.
Deze winst vertaalt zich na verloop van tijd ook in minder verzuimkosten. En – minstens even belangrijk – in het terugdringen van het personeelsverloop en personeel tekorten!

Medewerkers die goede collegiale nazorg krijgen, trainingen kunnen volgen en zich begrepen en gesteund voelen door het management, zijn minder geneigd naar een andere baan te zoeken.

Wij geven de ruimte die zij nemen
Letterlijk, ruimten die meer of minder goed inzichtbaar zijn kunnen veiligheid verhogen of verminderen en figuurlijk, zolang we agressie en geweld registreren als subjectieve beleving, zijn we nooit in staat de agressie- en geweldsspiraal terug te dringen. Momenteel vergelijken we appels met peren: elke branche registreert incidenten op haar eigen wijze, met behulp van uiteenlopende definities. Een eenduidige aanpak ontbreekt en branches leren onvoldoende van elkaars ervaringen.

Het alternatief: een eenduidige definitie in ALLE branches van grensoverschrijdend gedrag volgens de RADAR- methode Regeer®

De methode in een notendop:
‘Gezond gedrag’ is een term die regelmatig terugkeert in de RADAR-methode. De term staat voor een adequate reactie op de gemoedstoestand van een andere persoon. Voor alle niveaus in het model – assertiviteit, agitatie, verbale dreiging, fysieke dreiging en geweld – is omschreven wat de uiterlijke objectieve verschijningsvormen van bepaald gedrag zijn en hoe je hierop moet reageren. De methode beschrijft ook de mogelijke gemoedstoestanden van het slachtoffer, variërend van lichte of matige tot hevige of zelfs extreme angst. Belangrijk is hoe dader én slachtoffer de kenmerken bij zichzelf herkennen, onderkennen en vertalen naar ‘gezond gedrag’.

De specifieke baten van veiligheidsbeleid voor uw organisatie kunt u jaarlijks kwantificeren.  op verschillende manieren, zoals klachtenregelingen (negatief), maar ook periodiek medewerker- en klanttevredenheidsonderzoek (positief). Zo peilt u als organisatie meteen of u de veilige weg bent ingeslagen en welke verbeterpunten mogelijk zijn!

Het gebruik van onze RADAR-methode maakt een optimale professionele omgang met alle vormen van agressie en geweld  mogelijk. Al vele jaren verzorgen wij succesvolle train-de- trainer opleidingen…..