Alternatieve financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van schoolgebouwen

Gemeenten die hun Integraal Huisvestingsplan (IHP) implementeren, stuiten vaak op de grenzen van hun budgettaire mogelijkheden of  zij zien hun schuldenpositie te ver oplopen. Het verkennen van alternatieve, aanvullende financieringsmogelijkheden naast de traditionele methoden wordt daarmee onvermijdelijk. Gelukkig zijn er verschillende andere mogelijkheden.

De nieuwbouwopgave in het onderwijs is aanzienlijk en overstijgt vaak wat gemeenten met hun zorgplicht alleen kunnen realiseren. Steeds vaker bereiken gemeenten bij de uitvoering van hun Integraal Huisvestingsplan (IHP) het maximum van hun financiële middelen, of zien zij hun schuldenpositie te ver oplopen. Het verkennen van alternatieve, aanvullende financieringsmogelijkheden naast de traditionele methoden wordt daarmee onvermijdelijk. Gelukkig bestaan er diverse opties die benut kunnen worden, Aldus HEVO.

Financial engineering kan een oplossing bieden voor de grote uitdagingen op het gebied van scholenbouw. Door gebruik te maken van alternatieve financieringsmogelijkheden, kunnen gemeenten en schoolbesturen snel progressie boeken en tegelijkertijd de meest optimale schoolgebouwen realiseren.