Cultuureducatie MBO

Cultuureducatie is op het voortgezet onderwijs al lang onder­deel van het vakkenpakket. Op het mbo zijn de eerste stappen gezet: Demissionair minister van OCW Ingrid Van Engelshoven heeft besloten een pilot te starten met budget voor de MBO Card van CJP, die studenten op het mbo makkelijker toegang geeft tot kunst en cultuur.

Door dit besluit kan iedere mbo school in Nederland zich dit schooljaar via mijn.cjp.nl/registreren aanmelden voor de MBO Card en hun studenten een gratis MBO Card geven. Met die pas krijgen de studenten bij vrijwel alle culturele instellingen in de regio én in het hele land CJP korting. En die is vaak beter dan de generieke studentenkorting. De MBO Card stimuleert cultuur-educatie op het mbo. Het informeert en inspireert de studenten om culturele activiteiten te ondernemen en te onderzoeken via haar communicatiekanalen. En als extraatje ontvangen ze daarnaast ook korting op producten die studenten nu eenmaal nodig hebben zoals computers, sportartikelen of kleding.

Voor veel vakopleidingen is creativiteit een basisvoorwaarde; het gaat immers vaak over hoe je iets voor elkaar kunt krijgen. Het leren denken in mogelijkheden en het bekijken van alternatieven maakt vak experts beter. Kunst en cultuur is bij uitstek een onder-deel van het onderwijs dat die eigenschappen in zijn DNA heeft. Maar kunst en cultuur kunnen ook bij het vak burgerschap ervoor zorgen dat moeilijke thema’s inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt. De inzet is dus veelzijdig, maar in alle gevallen waardevol voor de mbo student.

Ga voor meer informatie over cultuureducatie op het mbo naar http://educatie.cjp.nl/cjp-in-het-mbo.