Brede School Academie in Tiel wegens succes vervolgd

De Brede School Academie (BSA) in Tiel-Oost levert een goede bijdrage aan de taalontwikkeling van de deelnemers. De gemeente wil de BSA daarom het komende jaar voortzetten en trekt daar 30.000 euro voor uit. Dat meldt De Gelderlander.

De BSA begon medio 2014 als experiment naar het voorbeeld van Utrecht Overvecht. Op de academie krijgen zo’n dertig kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 na school lessen waarin lezen, woordenschat en kennis van de wereld centraal staan. De Academie richt zich op kinderen die veel in hun mars hebben, maar waarbij de taal een belemmering vormt in hun ontwikkeling. Ook is de BSA bestemd voor kinderen die minder goed presteren dan zij kunnen.

ICSadviseurs heeft de gemeente Tiel en maatschappelijke partners in welzijn, zorg, cultuur en kinderopvang begeleid bij het gehele ontwikkeltraject. De Brede School Tiel-Oost wil kinderen van 0-12 jaar de gelegenheid bieden zich optimaal te ontplooien en gezond te ontwikkelen. Het gaat hierbij zowel om het fysieke als het sociale en cognitieve vlak. Daarbij richt de school zich op de schoolloopbaan, de sociale interactie, respect voor elkaar en een gezonde lichamelijke ontwikkeling. De kinderen van 0-12 jaar én hun ouders staan hierbij centraal.

Foto: Topos Architecten