Alle gemeentekantoren naar energielabel C

Gemeentelijke kantoren moeten vóór 2023 minimaal over energielabel C beschikken. Zestig procent van de gebouwen beschikt al over een C-label of beter. Volgens de berekeningen van Upgreen moet nog steeds 900.000 m² aan gemeentelijke kantoorruimten een verplichte labelsprong maken. Omdat Upgreen breder naar de duurzaamheidsopgave kijkt, claimt zij dat gemeenten kostenneutraal kunnen verduurzamen.

Energie is slechts één element dat Upgreen meeneemt in haar advies aan gemeenten. Door het slim combineren van big data, maakt dit initiatief van adviesbureau ABC Nova en ingenieurs- en adviesbureau DGMR ook zichtbaar wat ruimtereductie oplevert en hoe productiviteit kan bijdragen. Juist die combinatie zorgt ervoor dat de verplichte labelsprong een rendabele investering is.

Tekst loopt door onder afbeelding

Kostenneutrale oplossing
Recent realiseerden ABC Nova en DGMR een kostenneutrale oplossing voor projecten bij de gemeente Woerden en bij de RDW in Veendam. Beide adviespartijen deden al ervaring op bij Gasterra in Groningen en bij gemeenten als Almelo, Vlaardingen en Drechterland. Op de website www.upgreen.nl kan elke gemeente zien hoe zij doordacht kan verduurzamen.

Het interactieve dashboard op de website toont per gemeente de investeringskosten én de besparing per vierkante meter bij een labelsprong naar C, naar A of zelfs naar Bijna EnergieNeutraal (BENG). Een labelsprong wordt kostenneutraal door de energiebesparing en de mogelijkheden van ruimtereductie mee te rekenen. Daarnaast krijgt de gemeente inzicht in de productiviteitsstijging van haar medewerkers bij een beoogde labelsprong.