abcnova gaat verder als RYSE

In de afgelopen jaren zijn zij flink gegroeid in hun dienstverlening. Inmiddels benaderen klanten hen voor bredere opgaves in onderwijs, gezondheidszorg, corporaties, publiek en commercieel vastgoedmarkt. Zij zijn de partij die in deze marktsegmenten actief zijn en deze markten ook met elkaar verbinden. Zij staan erom bekend projecten succesvol van de grond te krijgen, zowel in strategie, ontwikkeling als in realisatie.

Zij zien dat vastgoedvraagtukken en bouwopgaven slimmer kunnen en zetten hier een volgende stap in. Met inzet van o.a. innovatieve werkvormen en slimme data-tools vergroten zij de effectiviteit en efficiency in (gebieds)ontwikkelingsopgaven. De huidige strategische positionering, de inmiddels bredere dienstverlening en marktbenadering, maakt dat ze toe zijn aan een naam die recht doet aan de ambities. Vanaf nu gaan zij verder als RYSE. Met deze naam willen ze verder bouwen en hun impact op de bouw- en vastgoedsector verder vergroten. Deze stap doen zij op eigen kracht en is  niet het gevolg van een fusie of overname.

RYSE gelooft dat de werk-, leer- en leefomgeving die ze creëren een blijvende positieve impact moet hebben op het welzijn en het presenteren van mensen. Met hun visie, energie en lef dagen ze partijen uit samen te werken aan een toekomstbestendig gebouwde omgeving. Zij vertalen jouw ambities in vernieuwende oplossingen voor werk-, leer- en leefomgevingen. Zo komen ze tot financieel en maatschappelijk haalbare projecten, die ze helpen te realiseren binnen tijd en budget.

Ruben Hümmels, directeur bij RYSE: “De naam RYSE is de verpersoonlijking van het Engelse werkwoord rise, dat verrijzen betekent, en dat zegt alles over ons. Want wij krijgen vastgoedopgaves daadwerkelijk van de grond, ongeacht de complexiteit of marktsituatie. Wij tillen samen met u projecten naar een hoger niveau en leggen de lat steeds hoger als het gaat om een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Wij zijn altijd bezig met groei en ontwikkeling van ons vak en onze mensen.”

Driss Aarab, directeur bij RYSE: “in de afgelopen jaren hebben wij vele opdrachtgevers ondersteund bij steeds mooiere vraagstukken. We zijn trots op wat we bereikt hebben en trots op onze mensen. Ook zijn we blij dat onze verbindende kracht en ondernemende aanpak door onze opdrachtgevers wordt gewaardeerd.  Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau, maar krijgen vaak te horen dat met ons werken als een partnership voelt. Daar bouwen wij graag op verder.”