Logitech ondersteunt beleidsmakers onderwijs

Logitech ondersteunt opleiders niet alleen op hun digitale reis, maar past zijn ontwerpen en productontwikkeling nauwgezet aan aan initiatieven van onderwijsbeleidsmakers en brancheorganisaties.

De pandemie van de afgelopen jaren heeft de onderwijssector voor flinke uitdagingen gesteld, waarbij de overgang naar onderwijs op afstand of hybride onderwijs voor sommige instellingen gemakkelijker was dan voor andere. Dit feit wordt ook erkend in The Digital Education Action Plan1 , een hernieuwd beleidsinitiatief van de Europese Unie (EU). Het plan is erop gericht om onderwijssystemen te helpen ‘toekomstbestendig’ te worden wanneer het gaat om digitale vaardigheden en geletterdheid. Het bestrijden van ongelijkheid op het gebied van digitale toegankelijkheid en digitale geletterdheid staat hierbij centraal. Het doel is om elke docent en leerling betere onderwijservaringen te bieden. Naar aanleiding van het plan hebben beleidsmakers een Europees kader (DigCompEdu2 ) opgezet dat de competenties van opleiders definieert en beschrijft. Het benoemt 22 competenties op zes gebieden: Professionele betrokkenheid, Digitale bronnen, Digitaal leren en lesgeven, Lerenden ondersteunen, Evalueren, en Aanleren van digitale competenties. De focus ligt niet op technische vaardigheden als zodanig. Die ligt eerder op hoe digitale technologieën kunnen worden ingezet om onderwijs en training op alle niveaus te verbeteren en innoveren, van de vroege kindertijd tot het hogere en volwassenenonderwijs, en om slimme samenlevingen te creëren. We weten dat studenten en leerlingen baat hebben bij het gebruik van innovatieve oplossingen en bij training van vitale digitale vaardigheden. Dat is dan ook de reden dat Logitech proactief ondersteuning biedt en zijn routekaart voor productinnovatie afstemt op strategische agenda’s en initiatieven die erop gericht zijn dit te verbeteren.

“We weten dat studenten en leerlingen baat hebben bij het gebruik van innovatieve oplossingen en bij training van vitale digitale vaardigheden”

Ondersteunen bij transformatie
Terwijl technologie het vermogen in zich heeft om het leren en inclusiviteit voor alle leerlingen te verbeteren, zullen oplossingen alleen de sector niet veranderen. Daar zijn docenten en opleiders voor nodig die thuis zijn in de digitale wereld, die over de vaardigheden en opleiding beschikken om innovatieve manieren van lesgeven en leren te kunnen vormgeven. Logitech is zich hiervan bewust en streeft er daarom naar samen met onderwijsinstellingen op te trekken om te laten zien hoe technologie de onderwijs- en leerervaring in heel Europa kan verbeteren. Vanaf begin 2022 is Logitech de trotse partner van Europees Schoolnet, een netwerk van 33 Europese ministeries van Onderwijs, ter ondersteuning van Future Classroom Lab, een inspirerende leeromgeving in Brussel waar bezoekers welkom zijn om zich te verdiepen in de rol van technologie en ontwerp in hun klaslokaal. Het is de missie van Europees Schoolnet om belanghebbenden binnen het onderwijs in Europa ondersteuning te bieden bij de transformatie van onderwijsprocessen naar de gedigitaliseerde samenleving van de 21e eeuw.

Rol docenten
Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de vaardigheden en de rol van docenten, verschillende leerstijlen, milieuvriendelijk ontwerp, IT-oplossingen en maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het onderwijs. Sinds 2012 biedt Europees Schoolnet leveranciers van onderwijstechnologie de mogelijkheid hun ideeën voor nieuwe leeromgevingen te laten zien en toe te lichten hoe hun technologie innovatieve pedagogische werkwijzen in de 21e eeuw kan ondersteunen. Logitech levert hoogwaardige video vergadersystemen en hulpmiddelen die specifiek zijn ontworpen voor gebruik in het onderwijs aan het Future Classroom Lab. Hiermee laat zij zien hoe onderwijsruimtes eruit kunnen zien wanneer ze zijn uitgerust met technologie die is afgestemd op de behoeften van onderwijsinstellingen.

Lees meer in de whitepaper: Logitech voor het onderwijs.