Transformeren met warmte

Een prachtige duiding: “Transformatie is geen verandering van A naar B. Transformeren is weten waarom verandering nodig is, kunnen aangeven hoe een betere toekomst eruit kan zien én nog niet weten hoe je daar komt. Dat betekent experimenteren, stappen zetten en kijken of ze in de goede richting leiden. Tijdelijk verankeren en van daaruit verder bewegen. In ons domein slaat transformeren ook op een adaptieve omgeving, het gebruik maken van natuurlijke materialen, het toepassen van licht, lucht en ruimte en het zodanig inrichten en verbinden dat er een warm gebouw ontstaat.