Transformatie Campus Rachelsmolen

De bestaande campus bestond uit losse onderdelen zonder kern en verbinding met de stad. In het inmiddels gerealiseerde ontwerp is de samenhang tussen landschap en een diversiteit aan leer- en werkomgevingen het uitgangspunt. Resultaat is een groene en vooral verbindende campus.