Schooldomein 6: Duurzaam en circulair exploiteren

Het gaat hard met de opvattingen over duurzaam en circulair bouwen. Veel gemeenten stellen bijvoorbeeld al dat renovatie voor nieuwbouw gaat. Eerst kijken wat de waarde van het bestaande gebouw op de plek in de omgeving is. Duurzaam renoveren is natuurlijk ook circulair, omdat je zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruikt. Daarnaast de vraag of circulair en losmaakbaar bouwen niet tot gebouwen zonder eigen DNA leidt? Inmiddels is dat geen vraag meer: schoonheid staat los van de manier voor bouwen, maar je moet er wel oog voor hebben en dat natuurlijk in een duurzame en groene verbinding met de omgeving. Ook dat is circulair!