Schooldomein 5: Duurzaam en circulair verbinden

Brede maatschappelijke voorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan het delen van activiteiten, het ontmoeten van jong en oud, het tegengaan van eenzaamheid, het creëren van een gezellige en laagdrempelige omgeving waar men elkaar kan ontmoeten en vooral ook een plek om vitaal te zijn en te blijven. Maar wanneer is een project geslaagd en wat vraagt dat van de betrokken partijen? Dat begint al in de visiefase, de vertaling in een beeld van de omgeving en het gebouw, de wijze waarop activiteiten (ruimtelijk) worden georganiseerd en de wijzen van besturen, beheren en organiseren. En in hoeverre kan het ontwerp van een gebouw bijdragen aan een duurzame en circulaire verbinding?