Schooldomein 4: Ruimte voor innovaties in het ontwerp- en bouwproces

Ontwerpen en bouwen zijn geen gescheiden fasen in het bouwproces, maar hangen enorm met elkaar samen. Zeker wanneer vanuit de exploitatie gedacht wordt, bepalen keuzen in het ontwerp sterk de wijze waarop het bouwproces wordt ingericht en hoe de partners met elkaar samen werken en elkaar kunnen versterken.