Schooldomein 2: Duurzaam en Circulair Bouwen

Duurzaam en circulair bouwen; twee begrippen met vele betekenissen. Het mooie is wel dat je er vragen over kunt stellen. Wat waren de duurzame uitgangspunten, zowel rond de onderwijsvisie, de locatie en de gebruikte materialen? Waarom is gekozen voor nieuwbouw, terwijl duurzame renovatie of transformatie ook een optie was? Wanneer is circulair bouwen en inrichten een succes en aan welke randvoorwaarden moet dat voldoen? Waren betrokken partijen bereid om extra middelen in te zetten en wordt er al gerekend met een restwaarde door losmaakbaar te bouwen? Kortom; weer een bijzonder interessant nummer van Schooldomein.