School en PBN’ers in het zonnetje

Met hun buddy aan hun zijde ontdekken jonge nieuwkomers in Assen alles over de Nederlandse samenleving. Maar ook andersom wordt er veel geleerd. Over Arabisch dansen, over vriendschap en natuurlijk over taal.

Hoe zorg je dat tieners die nieuw in het land zijn en de taal amper spreken, zich toch snel thuis gaan voelen en vrienden vinden onder Nederlandse leeftijdsgenoten?

Het antwoord: koppel ze aan een enthousiast maatje met wie het klikt, dan gaat de rest vanzelf. Dat blijkt wel in Assen, waar elf leerlingen van de scholengemeenschappen Dr. Nassau College, PrO Assen en Vincent van Gogh meedoen aan een speciaal maatjesproject. Ze zijn gekoppeld aan een leerling van de ISK voor anderstaligen van 12 tot 18 jaar. Zij leren nog beter Nederlands, zodat ze straks kunnen doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. Het maatjesproject van Peer2Peer helpt jonge nieuwkomers sneller te wennen aan de gebruiken in de Nederlandse samenleving. Iedere nieuwkomer is gekoppeld aan een ‘Peer Buddy’, die hem of haar helpt met de Nederlandse taal en met een weg te vinden in die vreemde Nederlandse maatschappij. Iedere week spreken ze af om samen te sporten, te winkelen of gewoon te kletsen, aldus Docentencoach Johan Wibbens van de ISK.

“Dat is ook waarom het maatjesproject werkt”, zegt Ingrid van den Bosch, coach bij Peer2Peer. “Als mensen elkaar leren kennen, neem je vooroordelen en het onbekende weg.” Voorafgaand aan het koppelingsmoment volgden alle leerlingen een cursus waarbij ze meer leerden over elkaars achtergronden en cultuur. “Hoe ga je met emoties om? Of met vertrouwelijke informatie? Maar ook: hoe spreek je iets af?” De ISK hoopt volgend schooljaar het maatjesproject verder te kunnen uitrollen. Waar nu nog één groep een half jaar lang bezig is met het project, wil de school dit volgend schooljaar uitbreiden naar twee groepen met totaal 4 groepen.

Hoewel de kinderen nog maar enkele weken bezig zijn, ziet de docent al leuke dingen gebeuren: “Vorige week ging een nieuwkomer samen met haar buddy zwemmen. Beiden namen ook hun vriendinnen mee. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.”

Wat is de visie van Peer2Peer
Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In een veilig leer- en leefklimaat kan een school zich ontwikkelen tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.

Op de foto: Ingrid van den Bosch en Johan Wibbens coachen binnen het maatjesproject Peer2Peer (foto: Marcel Jurian de Jong).