Peer2Peer: samen leren, samen groeien

De Peer2Peer methode is een vorm van peer coaching, waarin Peers systematisch met elkaar samenwerken, op basis van gelijkwaardigheid en in verschillende rollen. ‘Peers’ kunnen klasgenoten zijn, ouderejaars of collega’s. Iedereen die bij de Peer2Peer aanpak betrokken is, wordt er beter van: de school, de docenten en de scholieren. Leerlingen en studenten die zich aanmelden voor een Peer coaching rol worden zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. Docenten krijgen zo ruimte voor andere taken.

Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In de veilige schoolcontext kan een jongeren zich ontwikkelen door ervaring op te doen met 21eeuwse vaardigheden en ontstaat er een betrokken leergemeenschap van jongeren die oog en oor hebben voor elkaar. Op deze manier leren docenten en jongeren elkaar te respecteren, inspireren en coachen en geeft de school vorm aan het zijn van een leergemeenschap.

Een internationaal erkende methode
Peer Coaching, Peer Learning, Peer Assisted Learning, Peer Feedback of Peer Tutoring: samenwerkend leren heeft over de hele wereld vele namen. Maar onder die verschillende namen gaat steeds hetzelfde fenomeen schuil: je leert van en met elkaar. Internationale deskundigen op het gebied van het onderwijs, zoals Marzano en Fullan, nemen coöperatief leren op in hun short list van effectieve onderwijsmethoden. In het onderwijs in de Engelssprekende landen is Peer2Peer een wijd verbreid en succesvol fenomeen. Peer2Peer stimuleert zoveel meer dan leren alleen!