Oplevering Technova College

Na twee jaar voorbereiding en bouwen is het nieuwe techniekgebouw aan de Bovenbuurtweg te Ede klaar. Op maandag 25 juni vierden het bouwteam, ROC A12 en opdrachtgever Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden (COG), de stichting waar ROC A12 onderdeel van is, een feestelijke sleuteloverdracht. Hiermee is een duurzaam bouwproject opgeleverd dat uniek is in zijn aanbestedings- en contractvorm. Per augustus 2018 betrokken de technische opleidingen van ROC A12 het gebouw onder de nieuwe naam ‘Technova College’.

INNOVATIEVE GEBOUWONTWIKKELING
De bouw van het techniekgebouw is gerealiseerd door Consortium Team TechINnova, een initiatief van de drie lokale, Edese bedrijven: Bouwbedrijf Kreeft B.V., ITN Installatietechniek B.V. en Bruil bouw. Op 25 juni droeg TechINnova met trots de sleutel over aan Ad Kuivenhoven, Hoofd huisvesting & facilitaire zaken van COG. Kuivenhoven is enthousiast over het energieneutrale gebouw en de bijzondere aanbestedingsvorm, waarin TechINnova voor de komende 25 jaar verantwoordelijk is voor de energielevering en het onderhoud van het gebouw. Kuivenhoven: “Door deze werkwijze zijn de ontwikkelaars al vanaf de tekentafel uitgedaagd om kritisch te zijn op het bouwproces en de keuze voor bouwmaterialen, binnen het beschikbare investeringsbudget. Innovatie, creativiteit en duurzaamheid zijn het resultaat en dat zien we overal in het gebouw terug”, aldus Kuivenhoven. De oplevering werd feestelijk gevierd met TechINnova, onderaannemers en betrokken medewerkers van ROC A12/Technova en COG. In 2016 gaf COG de opdracht voor een innovatieve gebouwontwikkeling om te komen tot een passend gebouw voor technische opleidingen.

ROL M3V
De gevolgde werkwijze is ontwikkeld door M3V Advies & Management te Apeldoorn. M3V heeft zowel het huisvestingsconcept voor de techniekopleidingen nieuwe stijl ontwikkeld, als de innovatieve aanbestedingsstrategie en contractvorm. M3V heeft zowel het aanbestedingsmanagement als het contractmanagement t/m oplevering namens COG uitgevoerd.

De officiële, feestelijke opening van het nieuwe gebouw zal op 18 oktober 2018 zijn.