Onderzoek naar flexibiliteit van de leeromgeving

ROC als onderdeel van een lerende stad

ICSadviseurs is samen met Open Kaart en Atelier Pro verkozen tot één van de vier winnende inzendingen voor de Open Oproep ‘Flexibiliteit van de leeromgeving’! Met de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving nodigen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad creatieve denkers en makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting.

Eerste roc hub van Nederland?
Met een team van stedenbouwkundigen, architecten, onderwijskenners en het Horizon College te Heerhugowaard gaan we de eerste roc hub van Nederland oprichten! Een hub? Is dat niet een.. precies! Een hub is de naaf van een wiel waar alle spaken samenkomen. Met een roc hub willen we de plek van de grote roc-gebouwen die het Horizon College rijk is, waardevoller en daarmee wendbaarder maken. Dit doen we door op zoek te gaan naar de drijvende krachten in de stad en de buurt, die we vervolgens aan de plek verbinden.

Verkennen wendbaarheid beroepsonderwijs
De komende maanden gaan we verkennen wat nodig is om een roc-locatie te herontwerpen tot een plek die door de beroepspraktijk, kennispartners en community herkend wordt als hun plek. Een plek die met tal van instellingen en bedrijven uit de omgeving in verbinding staat. De roc hub is een inspirerende plek vóór en van de regio. Hier voelen instellingen, bedrijven en buurtbewoners zich thuis en vinden samen met het Horizon College activiteiten plaats gericht op kennis delen, innovatie, experimenten, maatschappelijke vraagstukken en dienstverlening. Het is vooral een plek die ruimte biedt voor activiteiten die aansluiten op de actualiteit en van tevoren niet altijd voorspelbaar zijn. De naam roc hub verwijst naar de plek waar roc’s kunnen inspelen op de behoefte aan meer wendbaarheid en verwevenheid van het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk en kennispartners.

Lees hier meer over de Open Oproep ‘Flexibiliteit van de leeromgeving’ en de vier winnaars.