Nieuwe Kindcentra in Loppersum en Middelstum

In het kader van het gebiedsplan “onze weg naar krimpbestendige voorzieningen” realiseren Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Stichting Christelijk Onderwijs Noordkwartier en Stichting Kids2b een aantal nieuwe Kindcentra in de regio Noordoost – Groningen. In Loppersum en Middelstum ontwerpt TenW aardbevingsbestendige en energieneutrale gebouwen.

In het Kindcentrum Middelstum gaan twee scholen, kinderopvang en een bibliotheek samenwerken. In het ontwerp zijn alle functies rond een centraal hart gegroepeerd, waarbij de lokalen rond grote leerpleinen zijn geclusterd. Het buitenterrein vormt een integraal onderdeel van de onderwijsomgeving van de beide scholen. De lokalen sluiten aan op veranda’s, waarmee een fantastisch overgangsgebied ontstaat tussen het “binnen en buiten lesgeven”. Het ontwerp loopt gelijk op met onze opdracht voor het Kindcentrum Loppersum. Voor twee basisscholen in combinatie met kinderopvang in Loppersum hebben wij een uiterst flexibel en op de toekomst gerichte visie ontwikkeld waarbij de samenwerking van de gebruikers optimaal is gefaciliteerd. Het vriendelijk ontwerp voegt zich in de kleine schaal van het dorp. Beide gebouwen worden energie neutraal.

Voor meer informatie: www.tenw.nl.

Illustratie: TenW architecten adviseurs