Nieuwbouw energieneutrale IJdoornschool Amsterdam opgeleverd

De gemeente Amsterdam wilde voor de IJdoornschool nieuwbouw met toekomst en flexibiliteit. En dat is gelukt. In slechts 25 weken is een fantastisch energieneutraal schoolgebouw opgeleverd (Frisse Scholen Klasse A). Naar verwachting zullen de leerlingen nog dit schooljaar hun intrek nemen in hun nieuwe onderkomen. 

De IJdoornschool is een openbare basisschool waarbij het concept adaptief onderwijs leidend is. Hierin staat centraal dat het onderwijs wordt afgestemd op de drie psychologische basisbehoeften van het kind: de behoefte relatie, competentie en autonomie. Er is aandacht voor het individuele kind en in de sfeer van verdraagzaamheid en gemeenschapszin, met respect voor ieders godsdienst of levensovertuiging.

Het nieuwe onderwijsgebouw beschikt over 17 klaslokalen, een speelzaal, een ouderkamer, gymzaal (op de verdieping), een vroeg voorschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) met een totaaloppervlakte van ongeveer 3.000 m2 BVO.

SMT Bouw & Vastgoed heeft in slechts 25 weken een bijzonder duurzaam gebouw gerealiseerd. De IJdoornschool is een energieneutraal onderwijsgebouw geworden met een EPC van 0,0. Hiermee is SMT verder gegaan dan wat er in de uitvraag is gesteld en is Frisse Scholen Klasse A behaald.

De school moest herkenbaar zijn in de wijk en een plek zijn waar leerlingen zich veilig en thuis voelen. DMV architecten heeft rekening gehouden met de overgang van de stedelijke bebouwing en het groene karakter van het park. Dit is versterkt door het speelse uiterlijk wat de school een eigen identiteit en karakter geeft.

In Schooldomein 1 van deze jaargang staat een mooi artikel over de nieuwbouw van de IJdoornschool.