M3V advies en management BV

Wij zijn een team van ambitieuze professionals die schoolbesturen, sportverenigingen en gemeenten adviseren bij hun huisvestingsvraagstukken. Samen zoeken wij steeds naar dé beste maatoplossing. Bij ons staat niet het vastgoed zelf centraal, maar de resultaten van de processen die daarmee worden gefaciliteerd en geïnitieerd. Die resultaten zijn waarde- en betekenisvol voor kinderen, jeugd, hun ouders, hun omgeving, hun toekomst.

Wij denken altijd vooruit. Bij het ontwikkelen en realiseren van huisvesting, het opstellen van een integraal huisvestingsplan of een beleidsstudie neemt M3V het gewenste toekomstperspectief als uitgangspunt. De wensen en eisen van morgen zijn immers anders dan die van vandaag. Het resultaat is huisvesting die aansluit op uw werkwijze en voorbereid is op veranderingen in de toekomst. Wij faciliteren ontwikkelingen. Samen met betrokkenen geeft M3V vorm aan het toekomstige primaire proces en wordt de vertaalslag gemaakt van visie naar huisvesting. We denken met u mee en brengen uw waarden in kaart en houden hieraan vast in de verdere planontwikkeling.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  1. Vanuit onderwijsvisie ontwikkelen van onderwijs- en huisvestingsconcepten, vastgelegd in programma’s van eisen;
  2. Adviseren over huisvestingsplannen van scholen en gemeenten (nieuwbouw, renovatie, locatieonderzoek, etc.);
  3. Vanuit een visie op ontwikkelingen opstellen van strategische huisvestingsplannen voor gemeenten en schoolbesturen;
  4. Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken (voor m.n. de in 1 t/m 3 opgeleverde resultaten);
  5. Adviseren over ontwikkelings- en aanbestedingsstrategieën en het uitvoeren van aanbestedingen en aanbestedings- en contractmanagement bij bouwprojecten;
  6. Strategische advisering over huisvestingsvraagstukken bij besturen en gemeenten;
  7. Proces- en projectmanagement.