LIAG op de 15e Architectuur Biënnale van Venetië met de eerste C2C school van Nederland

Dit jaar wordt in Venetië de 15e internationale Architectuur Tentoonstelling met het motto: ‘Reporting from the front’ gehouden. Pritzker-prijswinnaar en directeur Alejandro Aravena zal op 28 mei 2016 deze tentoonstelling met 88 deelnemers uit 37 verschillende landen openen. LIAG is gevraagd om met project Lyceum Schravenlant deel te nemen. Het gebouw wordt in een van de tentoonstellingszalen in het Centrale Paviljoen van de Giardini gepresenteerd.

De Biënnale is hèt platform om de betekenis van “value creating architecture” te introduceren. Het is de ideale gelegenheid om richting gevende projecten op het gebied van gezonde en circulaire architectuur te presenteren en van andere projecten te leren. De nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam, de eerste C2C-school in Nederland, zal onderdeel uitmaken van de expositie getiteld ‘Celebrating our human footprint: A building like a tree – A city like a forest’ die door EPEA en Prof. Michael Braungart is samengesteld.

Lyceum Schravenlant is het eerste schoolgebouw van Nederland dat volledig in de filosofie van Cradle to Cradle (C2C) is gerealiseerd. Op allerlei manieren is gekeken hoe deze school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kan zijn. Het ‘levensduurdenken’ was hierbij uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruiksperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken. De school is in 2014 bekroond met de Award Duurzame Architectuur.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

De Architectuur Biënnale is voor publiek te bezoeken vanaf 28 mei tot en met 27 november 2016. Klik hier voor meer informatie.

Foto: Ben Aarts Fotografie, architect: LIAG