Inrichting draagt bij aan onderwijsvisie

Het vernieuwende karakter van IKC (Integraal Kindcentrum) Borgman Oosterpark vraagt om een adaptief gebouw en een inrichting die mee kan bewegen met de vorm van het onderwijs. Elk kind kan zo zelf de eigen leer- en leefroute vormgeven.