Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht

Flexibilisering van onderwijs krijgt inmiddels vorm. Denk aan pilots leeruitkomsten, vraagfinanciering, pilots flexstuderen, keuzedelen, derde leerweg en de leerrekening. Veelbelovend! Of zijn deze stappen slechts een eerste voorbode van het ontwikkelen van een wezenlijk andere kijk op flexibel onderwijs? Toonaangevende sprekers vertellen tijdens de CINOP Lentesessie op 29 maart 2018 over hun visie, aanpak en ervaringen. De bijeenkomst vindt plaats bij Theater Zuilen te Utrecht.

Dr. Joseph Kessels (hoogleraar-emeritus HRD aan de Universiteit Twente en Educational Leadership aan de Open Universiteit) neemt de deelnemers mee in zijn visie op onderwijs dat lerenden helpt om vakbekwaam te worden, een sterke leeridentiteit te ontwikkelen en hun geloof in eigen kunnen te stimuleren. Hij schetst een vergaand perspectief op toekomstig onderwijs in een wereld van Leven Lang Leren.

Fokke Aukema (Sectorhoofd staf Politieacademie, voorheen: programmamanager Deeltijdonderwijs bij de HAN) vertelt over hoe de HAN met een stevige veranderaanpak mooie resultaten heeft geboekt in de ontwikkeling naar een portfolio dat meer aansluit op de behoeften van werkgevers en studenten.

Geert Tjarks (Team Bouw, Deltion College) vertelt hoe zij, door samen met (bouw)opleidingsbedrijven de ‘omgekeerde leerweg’ in te richten, flexibele leerroutes hebben ontwikkeld die het mogelijk maken om in een hybride leeromgeving op te leiden. Een leerconcept dat al jaren succesvol is voor de Deltion bouwopleidingen.

Fred Kuijpers (Ministerie van Defensie) Defensie is in de afgelopen tijd intensieve samenwerkingsrelaties aangegaan met het mbo-onderwijs voor het vormgeven van opleidingen voor zowel de in-, door-als uitstroom. Op dit vlak worden vele vernieuwende projecten uitgevoerd. Fred Kuijpers vertelt over het project Waarderen & valideren. Dit project dat is ontstaan vanuit de wens om via een versnelde route een civiel mbo-diploma te kunnen behalen.

Studenten van het Albeda College complementeren met dans en zang het geheel.

Kijk voor meer informatie op de website van CINOP.