Circulaire renovatie locatie Voltastraat Alfa-college

De locatie Voltastraat van het Alfa-college in Hoogeveen wordt circulair gerenoveerd. Door het circulaire bouwen te verbinden aan de revitalisatie van de gebouwen wil het Alfa-college haar studenten een contextrijke omgeving bieden en laten participeren in het huisvestingsproces. Bovendien wil de school hiermee de ontwikkeling van circulair aanbod stimuleren.

Door middel van een Best Value Approach wordt de markt uitgedaagd in het inpassen van circulariteit in de renovatieplannen. Daartoe wordt op 13 december een marktbijeenkomst georganiseerd voor het project Volta2020 in Hoogeveen. Tijdens de marktbijeenkomst wordt de scope van het plan en de aanbestedingsmethodiek toegelicht.

De marktbijeenkomst is bestemd voor een ieder die een rol denkt te kunnen vervullen op het gebied van circulair bouwen en daarbij de revitalisatie van de gebouwen. De insteek is daarbij wel dat men op zoek is naar één (samengesteld) consortium van partijen die een totaalaanbieding kan doen aan het Alfa-college.

Kijk voor meer informatie op de website van het Alfa-college en op de website van TenderNed