BNG Bank Onderwijsdagen – in samenwerking met Schooldomein

BNG Bank organiseert in samenwerking met Schooldomein een reeks bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed. Doel van deze onderwijsdagen is om scholen (PO/VO) als belangrijk onderdeel van de publieke sector te informeren over de diverse mogelijkheden om investeringen in onderwijsvastgoed te financieren. Landelijk zijn er verschillende modellen ontwikkeld, mede gekoppeld aan de ambitie om Nederland en daarbij het onderwijs versneld te verduurzamen.

Sibo Arbeek, hoofdredacteur van Schooldomein en partner van ICSadviseurs opent plenair met een overzicht van de huidige sectorontwikkelingen en de uitdagingen waar de sector voor staat.

Vervolgens worden in de vorm van pitches vier initiatieven voor het realiseren en financieren van nieuw en bestaand onderwijsvastgoed toegelicht. Daarna kunt u bij de verschillende initiatieven aan tafel aanschuiven voor nadere informatie en discussie.

Graag nodigt BNG Bank u uit om tijdens één van de regionale bijeenkomsten met ons en collega-onderwijs in gesprek te gaan over bovenstaande thema’s.

PROGRAMMA
12.00 uur: inloop lunch
13.00 uur: Plenair programma
14.30 uur: Thematafels
16.00 uur: Einde

SPREKERS

  • Bart Hoevers – Ontzorgingsconcept: Bewust Investeren
  • Donald van der Veen – SMV: Ontzorgingsconcept Huren als Eigenaar
  • Marc Braaksma – Sweco: Financiering van een school onder borgstelling door de gemeente
  • Caspar Boendermaker, BNG Bank: Financiering van duurzame integrale huisvestingsplannen

DATA en LOCATIES
U kunt kiezen uit de volgende data en locaties:

  • Donderdag 17 oktober Noorderpoortcollege, Euroborg Groningen
  • Donderdag 21 november De Fliert Twello

DOELGROEP
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor schoolbesturen, directeuren en hoofden huisvesting en financiën vanuit het primair-en voortgezet onderwijs (PO/VO) en ambtenaren/bestuurders van gemeenten verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting.

AAN-/AFMELDEN
Klik hier om aan te geven naar welke bijeenkomst u graag toegaat of dat u verhinderd bent.