Betrekken van leerlingen

Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Melek Usta en ik heb Peer2Peer opgericht. Peer2Peer leidt jongeren op tot Peer coaches en traint docenten om ons concept structureel in de scholen toe te passen.

Ik kom dus veel in schoolgebouwen. Wanneer Peer2Peer de methodiek van Peer coaching introduceert als een welkome onderwijsinnovatie, wordt ook wel eens gevraagd of de invoering ervan gevolgen zou moeten hebben voor de gebouwensituatie. En ja, net als iedereen hebben we zo onze wensen. Natuurlijk willen we graag dat onderwijsgebouwen up-to-date zijn voor het huisvesten van leerlingen. Akoestiek, verlichting, duurzaamheid, meubilair, kleur, vormgeving, ICT maar ook ruimten voor samenwerking zijn belangrijk. Dat zijn allemaal aspecten waarmee we de leer- en leefwereld van de leerling op school aantrekkelijker kunnen maken.

Wat mij vaak opvalt is dat juist de belangrijkste doelgroep, de leerlingen, nog maar zo weinig betrokken worden bij aanpassingen in het onderwijs. Toch hebben zij er iedere dag mee te maken en brengen zij een belangrijk deel van hun tijd op school door. Zij beleven hun schoolgebouw en het onderwijsproces op een andere wijze dan de bestuurders en docenten. Vraag hen ernaar en zij komen met duidelijke, reële wensen en uitstekende, praktische voorstellen. Leerlingen zijn een eerlijke en solide bron van feedback.

Samen leren, samen groeien
Recent had ik een gesprek met leerlingen over hoe zij het onderwijs ervaren in hun nieuwe schoolgebouw. Het contact met de medeleerlingen, met de docenten, de studiebelasting, de hoeveelheid contacturen en in dit geval ook het verschil tussen hun oude en nieuwe schoolgebouw waren spontane gesprekspunten.
Unaniem vonden zij hun nieuwe schoolgebouw veel plezieriger, maar daarnaast waren ze teleurgesteld dat zij niet betrokken waren geweest bij de plannen. Zij hadden graag aparte ruimten willen zien waar zij in kleine groepen zouden kunnen werken en meer kleurrijkere ruimten om sociale contacten te leggen. Naast de digitale media willen zij juist ook veel contact hebben, onderling en dwars door leeftijden en leerjaren heen. De openheid van het nieuwe gebouw zou volgens de ontwerpers veel meer het ‘samen leren en samen leven’ moeten bevorderen. Maar in de praktijk bleek daardoor juist de intimiteit eruit verdwenen te zijn. Het samen werken in grote open ruimten werkte averechts. Leerlingen zoeken de beslotenheid naast de openheid. Ruimten waar ze elkaar kunnen spreken, helpen en bijstaan, ook buiten de lesuren. Hun eigen plek. Dat hadden ze graag anders gezien, ze hadden best wel leuke ideeën, maar ja, aan hen was dus niets gevraagd. Hun conclusie: jammer, een gemiste kans! Samen leren en samen werken vraagt om vragen stellen en niet alleen maar antwoorden geven. Leerlingen moeten elkaar kunnen zoeken en vinden in hun eigen leefgemeenschap.

Peer2Peer is samen leren, samen groeien
Ik kon niet anders dan deze leerlingen helemaal gelijk geven. Peer2Peer werkt immers aan onderwijs waar leerlingen worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In een veilig leer- en leefklimaat kan een school zich ontwikkelen tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.

Melek Usta
E m.usta@peer2peer-edu.nl
W www.peer2peer-edu.nl
M 06-20424347