Ambion installeert eerste kinderinnovatieraad van Nederland

Op woensdag 11 december stonden 50 leerlingen van Ambion enigszins nerveus op het podium in IJsstadion Thialf. Onder het toeziend oog van ouders, broertjes en zusjes, leerkrachten en schooldirecteuren legden zij de eed af voor de Ambion Kinderinnovatieraad. Daarmee beloofden zij samen hun talenten aan te wenden om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor onderwijsvragen. Ambion is het eerste onderwijsbestuur in Nederland dat op deze manier een bovenschoolse kinderinnovatieraad in het leven roept.

“Kinderen zijn uniek en ieder kind levert op zijn eigen manier een bijdrage aan de maatschappij, nu en in de toekomst. Door ze vertrouwen te geven en een platform waar ze hun stem kunnen laten horen, kunnen ze een goede bijdrage leveren aan ons onderwijs. Zij weten vaak prima hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren en kunnen laten aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen.” Ingrid Janssen, bestuurder van Ambion, is trots op de kinderinnovatieraad. De raad verbindt de 25 scholen van Ambion op een bijzondere manier. Een manier die past bij het hedendaagse onderwijs waarin burgerschapsvorming en participatie een belangrijk rol spelen. “Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk om onze leerlingen een stem te geven en bij te laten dragen aan belangrijke vraagstukken. Volwassenen hebben niet alle wijsheid in pacht. We kunnen vaak nog veel leren van kinderen en hun onbevangen kijk op de wereld.”

De Ambion Kinderinnovatieraad komt iedere week in groepjes van vier scholen (8 KIR leden) bijeen in het innovatielab van Codesignworld in Thialf Heerenveen. Daar bespreken ze de leerwensen en vraagstukken die via het online platform zijn ingediend door de scholen. Met behulp van een stapsgewijze leerlijn gaan de KIR leden vervolgens op een zogenaamde expeditie om te komen tot innovatieve oplossingen en ideeën. Deze worden gepresenteerd aan de opdrachtgever (school/organisatie). Inmiddels zijn de eerste KIR-bijeenkomsten al geweest en ook de eerste resultaten worden binnenkort verwacht.

Belofte van de Ambion Kinderinnovatieraad:
Ik beloof dat ik namens alle leerlingen van mijn basisschool en namens alle kinderen van Ambion mijn best zal doen om ideeën en oplossingen te bedenken en leerwensen te vervullen. Ik gebruik mijn eigen kracht en haal het beste uit mezelf. Ik werk samen op eigen wijze en haal het beste uit mijn team. Ik denk op verschillende manieren en haal het beste uit mijn brein. Ik leer op mijn manier en haal het beste uit mijn leervermogen.