Alhambra aan de Maas

Leerlingen van het Avicenna College staan met de voeten in het water van de Maas en zien historisch gedachtengoed boven hun hoofd. Jos Hermans van RoosRos Architecten: “De haven van Rotterdam staat afgebeeld op de vloer van de aula. Daarboven hangen afbeeldingen van de steden waar hun voorouders gewoond hebben.” De school verbindt het verleden met de toekomst.

Teamleider bedrijfsvoering Chahid Acharki: “De gemeente heeft een carrousel in Rotterdam- Zuid op gang gebracht, waarbij scholen herschikt en geherhuisvest zijn. Het schoolgebouw is oorspronkelijk een bakstenen gebouw uit de jaren ‘50 met een aangebouwde vleugel uit de jaren ’80. Het Montfort College; dat voorheen in deze school zat, is nu aan de overkant gehuisvest. Het Avicenna heeft 800 leerlingen met 26 nationaliteiten en de school blijft groeien. Onze missie en visie slaat aan en de inspectie oordeelt al drie jaar op rij dat we hier goed onderwijs geven.”

Lees verder onder de foto

“Het Avicenna College is een brede Nederlandse regionale school van vmbo tot en met vwo. Iedereen is welkom als je je maar aan de schoolregels kunt houden. Je hoeft geen moslim te zijn en dat zie je ook terug in de opbouw van onze medewerkers. Wij willen de waarden en normen op Islamitisch gebied aanleren op zo’n manier dat je een volwaardige burger in Rotterdam bent. Onze grondwaarden zijn rust, reinheid en regelmaat. We besteden veel aandacht aan stages en studiereizen. Natuurlijk kennen we soms leerlingen met taalachterstand en daar zetten we stevig op in met een taal coördinator, remedial teaching en extra uren Nederlands. Als je de taal kent, snap je de andere vakken ook. We monitoren via Cito VAS toetsen en sturen bij waar nodig.”

Lees verder onder de foto

“Toen we met architect Jos Hermans van RoosRos Architecten spraken begreep hij wat we wilden.” Jos vertelt: “Wij zijn gestart met de historie van de plek; wat kun je met het gebouw en wat moet je doen om een goed en toekomstgericht schoolgebouw te maken. Wij vinden rentmeesterschap belangrijk; het transformeren van het bestaande met respect voor de historie en waarde van een gebouw. Deze opgave hebben we pragmatisch opgepakt. De opzet van deze katholieke school uit de jaren ‘50 heeft een vergelijkbare opbouw met een Moors paleis, een Alhambra. Dat uit zich in een rondgang rond de patio, de excentrische entree en de locatie van de algemene ruimten aan de buitenzijde van het gebouw. In de aula is de bestaande structuur van het pand goed leesbaar gebleven. Dat vind ik het mooie; de school is geen groot gebouw maar een kleinschalige school met een eigen verhaal. De structuur kon effectief en functioneel herontworpen worden met lokalen, een debatruimte met tribunetrap, een gebedsruimte voor jongens en meisjes met een zogenaamde wassingruimte. Daarnaast hebben we een extra gymlokaal toegevoegd.”

Lees verder onder de foto

 

Chahid: “Er is een bieb waar je boeken kunt lenen. We zijn bezig met chillplekken waar je kunt lezen en je huiswerk kunt maken. We werken wel met devices en vormen van zelfstandig werken, maar de docent en het boek staan centraal.” Jos: “Het is een Nederlandse school, met een Islamitische grondslag; herkenbare elementen wilde de school graag terug laten komen in het gebouw.” Chahid knikt: “Het moet geen moskee lijken of te opvallend zijn; we wilden vanuit de identiteit een schone, mooie uitstraling en zachte kleuren. Onze leerlingen hebben nog in verouderde gebouwen gezeten; nu werd het tijd ze een mooie omgeving te geven; je komt hier écht binnen. Onze entreepartij springt eruit met een glanzende vloer met marmeruitstraling en een kroonluchter. Onder de balie zie je de skyline van Rotterdam.”

Lees verder onder de foto

Vlnr: Jos Hermans, Chahid Acharki, Wim Littooij

De combinatie van Rotterdamse nuchterheid en symboliek is op meer plekken zichtbaar. In het midden van de aula loopt een blauwe band die de Maas symboliseert met boven de hoofden afbeeldingen van steden, zoals Istanboel, Rabat, Tunis, Cairo, Pakistan, Islamabad, Tristar en natuurlijk Rotterdam. Jos: “Een schoolgebouw heeft geen religieuze achtergrond; het is huisvesting, om les te geven. De manier waarop je het onderwijs inricht bepaalt de identiteit. In dit gebouw zie je de achtpuntige ster vaak terug als symbool uit de Islamitische architectuur. In een historisch arabeske patronenboek vonden we de afbeeldingen die op de gevel en in de metalen louvres terugkomen. Ontworpen als subtiele toevoegingen aan een prachtig historisch gebouw.”