Adaptief bouwen is een noodzaak

Om de wereld niet verder te belasten mogen we geen gebouwen meer slopen. Dat vraagt om een andere benadering van de huisvestingsopgave, waarbij adaptief bouwen de oplossing is. Dat is iets anders dan gestandaardiseerd en modulair bouwen, want elke opgave blijft uniek.