Verduurzamen door slim onderhoud

Scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun schoolgebouwen. Oorzaken hiervan zijn zowel de recente doordecentralisatie van het buitenonderhoud bij PO als de volledige doordecentralisatie voor PO en VO. Dit biedt schoolbesturen kansen om door middel van onderhoud een stap te maken in het verduurzamen van hun huisvesting.

Onderhoud biedt kansen om te verduurzamen
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen steeds meer verantwoordelijkheid als het gaat over de exploitatie van hun schoolgebouwen. Oorzaken hiervan zijn zowel de recente doordecentralisatie van het buitenonderhoud bij primair onderwijs als de volledige doordecentralisatie voor primair en voortgezet onderwijs waarvoor in steeds meer gemeenten wordt gekozen. Door onderhoud goed te organiseren en de juiste keuzes te maken kunnen kosten worden bespaard. Hierdoor ontstaan er kansen om tegelijkertijd een stap te maken in het verduurzamen van de huisvesting.

Meer informatie: Winifred van den Bosch en Jean-Marc Vloemans.

Bron: Schoolfacilities, 20-1-2017